• Možete izvesti rotaciju unutarnje bućice na kraju treninga koji uključuje druge glavne skupine mišića ili bilo kojim redoslijedom unutar rutine vašeg rotirajućeg ramena. Leži na ravnoj klupi ili na tlu, držeći laganu bućicu (2,5 do 5 kg) s rukom ručke koja je dolje (držite ...

Unutarnja rotacija s bućicom

Možete izvesti unutarnja rotacija s bućicom na kraju treninga koji uključuje druge glavne skupine mišića ili bilo kojim redoslijedom unutar vaše rutine rotator ramena.

Leži na ravnoj klupi ili na tlu, držeći laganu bućicu (2,5 do 5 kg) s rukom ispod ruke (držite drugu ruku sa strane).

Započnite s rukom koja radi savijena na 90 stupnjeva, a lakat pričvršćen na stranu i podlakticu paralelno s tlom. Uz ruku savijenu i lakat pričvršćen na stranu polako podignite bučicu sve dok podlaktica ne dotakne srednji dio. Povratak polako u početni položaj.

Ispunite sve ponavljanja s tom rukom i zatim promijenite ruku na drugu stranu.

Uključeni mišići: Subscapularis.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: