💪🥇Fanatic tata, 24, umro nakon uzimanja mr�avljenja DNP - Fitness Angela Salvagno & Fitness News

Emocionalni Gabi Garcia nudi punu ispriku za nestalnu te�inu kod Rizina

Liam Willis, 24-godi�njak, prona�en je mrtav nakon uzimanja smrtonosne doze 2,4-dinitrofenola, tako�er poznatog kao DNP, ilegalne i 'vrlo otrovne' tablete s masno�ama.

Unato� tome �to je smrtonosni kemijski spoj ilegalan i "neprikladan za ljudsku prehranu", tableta za dijetu koja sadr�i tvar mo�e se kupiti na mre�i. DNP pilule povezane su s nizom smrti diljem Velike Britanije, uklju�uju�i i onaj gdje je 21-godi�nji student 'izgorio iznutra'.

U petak je ispitivanje Liamove smrti potvrdilo njegovu smrt 16. srpnja ove godine vezano uz droge.

Komentiraju�i drugi �upanijski slu�aj smrti DNP-a, glumac stariji mrtvozornik za Swansea i North Port Talbot Colin Phillips upozorio je ljude da imali problema s tijelom da ne koriste kemikaliju za gubitak te�ine.

"Djelotvorno je, ali je zabranjeno jer je vrlo otrovno", rekao je.

"To je �iroko ogla�eno kao ne za ljudsku potro�nju, ali je �iroko dostupan."

"Ovo je druga nehoti�na smrt u Swansea od potro�nje ove opasne kemikalije."

"Nema poznatog protuotrova za preokrenu njezin u�inak. U cijeloj zemlji bilo je brojnih smrtnih slu�ajeva. "

Simptomi akutnog DNP trovanja uklju�uju nemir, isplahnutu ko�u, mu�ninu, povra�anje, znojenje, vrtoglavicu, glavobolje, brzo disanje i nepravilan rad srca.

Uzimanje ni�ih koli�ina tijekom duljih razdoblja tako�er je vrlo opasno i mo�e dovesti do katarakta i ko�nih lezija te utjecaja na srce, krv i �iv�ani sustav.

Policija, Agencija za standarde prehrambenih proizvoda (FSA) i Interpol ove su godine zaplijenili DNP, koji je u posljednje dvije godine ubio devet osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Interpol je 2015. godine upozorio policiji u 190 zemalja o opasnostima 2,4-Dinitrofenol (DNP) pilula. Interpol je rekao u priop�enju,

"Iako se obi�no prodaje u obliku �ute pra�ine ili kapsule, DNP je tako�er dostupan kao vrhnje. Osim intrinzi�nih opasnosti DNP-a, rizici povezani s "

Sveu�ili�ni student Swansea University Courtney Mitchell Lewis, iz Aberdarea, umro je nakon �to je overdosing na tabletama koji sadr�e DNP u svibnju 2013.

21-godi�njak je napisao na Facebooku 'Ne �elim umrijeti, mislim da je prekasno'�nakon uzimanja tvari nakon no�i s prijateljima.

Student Eimoise Parry umro je u dobi od 21 godine nakon �to je uzeo pilule 2015. godine.

Tvar se legitimno koristi u biokemijskim istra�ivanjima i proizvodnim kemikalijama i protuzakonito je prodati za ljudsku prehranu.

Predsjednik FSA, Heather Hancock, rekao je na web stranici agencije:

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: